PRIJAVA ZA POSAO (polja koja su obeležena zvezdicom * moraju biti popunjena)
Radno mesto za koje se prijavljujete? *
Razlog prijave za rad?
LIČNI PODACI
Ime i prezime: *
Datum i mesto rođenja: *
Adresa stanovanja: *
E-mail:
Broj telefona: Fiksni: Mobilni:
Ostalo:
OBRAZOVANJE I VEŠTINA
Završena škola/stručna sprema Naziv:

*
Smer:

*
Dodatna usavšavanja
(kursevi, obuke, sertifikati)
Rad na računaru: Poznajem i koristim sledeće programe (pored programa u zagradi upisati komentar o stepenju znanja: loše, dobro, odlično):

Strani jezik Poznajem i služim se sledećim jezicima (pored jezika u zagradi upisati komentar o stepenju znanja: loše, dobro, odlično):

Ostalo (bračno stanje, broj dece...):
RADNO ISKUSTVO
Naziv firme Pozicija na kojoj ste radili Vreme provedeno na odgovarajućoj poziciji
1.
2.
3.
4.
5.
Razlozi napuštanja prethonog posla. Izaberite i više od jedne stavke ukoliko to želite
Uslovi rada: neadekvatna primanja
neadekvatni fizički uslovi rada i oprema za rad
prekovremeni rad
fizički težak rad
neispunjenje obaveza od strane poslodavca
 
Karijera: nemogućnost napredovanja
nemogućnost profesionalnog usavršavanja
nezadovoljstvo sadržinom posla
neprecizno definisani radni zadaci
 
Međuljudski odnosi: problem u komunikaciji sa pretpostavljenima
problem u komunikaciji sa kolegama
problem u eksternoj komunikaciji
 
Ostalo: promena mesta boravka
privatni razlozi
 
Dodatni komentar: